Oberoende medicinska second opinions

Trygghet kring diagnos och behandling

Rätt specialist

Vi erbjuder oberoende medicinska bedömningar, second opinions, till försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Vi har ett globalt nätverk med kliniskt och akademiskt meriterade specialister. Genom vårt nätverk kan vi erbjuda objektiva medicinska bedömningar utförda av kvalificerade experter till rimlig kostnad. Detta ger både den drabbade, anhöriga och den lokala läkaren ett bra stöd och det underlättar beslutsfattande i svåra situationer. Som sjuk eller skadad får man tillgång till rätt kvalitetssäkrad medicinsk expertis utan att leta.

Second opinion

En second opinion är en omvärdering av en redan gjord medicinsk bedömning. Delar ledande experter i världen din specialists bedömning? De second opinions vi förmedlar omprövar diagnos och behandling samt kan ge behandlingsförslag och vid behov upplysa om var behandlingen ges. 

Nytta

När man får en allvarlig diagnos eller skada är det värdefullt att snabbt få tillgång till en skicklig specialist. En second opinion är motiverad när patienten känner tvivel kring de rekommendationer han eller hon fått. En del patienter som gör en second opinion får en förändrad diagnos eller annan rekommenderad behandling. En second opinion ökar chansen att få rätt behandling och minskar risken för över- och underutnyttjande av vård. Även i de fall den ursprungliga diagnosen bekräftas skapar det trygghet för både patient och behandlare. Det är värdefullt för patient och anhöriga, samt, i förekommande fall, för försäkringsbolag och arbetsgivare. 

Kontakta oss

Nya AM e-Consulting finns på Scheelevägen 27, 223 63 i Lund. Kontakta oss på info@amec.se eller 046-386740 om du vill veta mer eller beställa en second opinion. 

Om företaget

Nya AM e-Consulting är en bifirma till Läkartid nu Nordic AB, 559039-2352. Läkartid nu Nordic AB ingår i  Rethinking Care Sweden AB, publikt bolag, tillsammans med Agilit Svenska AB, Friskare på jobbet Norden AB, Säkravård Norden AB och Niana AB. Vi finns i Sollentuna, Lund, Oslo och Kristiansand och är även kända som Curando. Läs mer på www.curando.se och www. rethinkingcare.se